วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์และพื้นฟูทุเรียนนนท์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์การปลูกทุเรียน ซึ่งศูนย์อนุรักษ์และพื้นฟูทุเรียนนนท์ ตำบลบางไผ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ สำหรับจัดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ต่างๆ เช่น ก้านยาว หมอนทอง กระดุม รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางไผ่ โดยมีนายพนม จันทร์สอง ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพื้นฟูทุเรียนนนท์ ตำบลบางไผ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางไผ่ ร่วมในพิธีด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ทำพิธีมอบกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้แก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่าย และได้กล่าวให้กำลังใจกับกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ตำบลบางไผ่ สมาชิกเครือข่าย และเกษตรกรทุกคน ให้นำกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับไปปลูกและดูแลต้นทุเรียนดังกล่าวให้เจริญงอกงามต่อไป ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาว ณ บริเวณหน้าที่ทำการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ตำบลบางไผ่ นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญชวนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ตำบลบางไผ่ สมาชิกเครือข่าย และประชาชนในตำบลบางไผ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนดำเนินการให้จังหวัดนนทบุรีเป็น “จังหวัดสะอาด” โดยเริ่มที่ “การคัดเเยกขยะในครัวเรือน” ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ เพราะไม่จำเป็นต้องซื้อถังขยะเพิ่มเติม ไม่ต้องจ้างพนักงานเก็บขยะเพิ่มเติม , ขยะในพื้นที่สาธารณะจะหายไป , ขยะบางส่วนสามารถนำมาขายต่อได้ และประการสำคัญ คือ หากทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันแล้ว จะนำไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาดได้ในที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *