นำณะเจ้าหน้าที่ และปราชญ์ทุเรียนนนท์ เข้าปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไม้ผล(ทุเรียน มังคุด)ในวังสระปทุม กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ 19 มกราคม 2560
1 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี นำณะเจ้าหน้าที่ และปราชญ์ทุเรียนนนท์ เข้าปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไม้ผล(ทุเรียน มังคุด)ในวังสระปทุม กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม 2560

2 นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย เกษตรอำเภอบางกรวย พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยที่เหมาะสมกับพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(่เตรียมพร้อม) ประจำปีงบประมาณ 2560 เกษตรกร จำนวน 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดัยอำเภอบางกรวย จ.นนทบุรีี

3 นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวิสิฐศักดิ์ ว่องประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชดำเนินการจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัดนนทบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย พัฒาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช ระดับอำเภอ/จังหวัด/ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืช จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

4 นางมะลิ บุญนาน เกษตรอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางสาวศศิวลัย นพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทำแหนมเห็ด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2560 โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5 นางสาวศศิวลัย นพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะด้านการเกษตร และฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2560 เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า และสนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โดยมีสมาชิกยุว ฯ เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *