สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

UPS ความเหมือนที่แตกต่าง Off-line กับ On-line

รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่มีขายในปัจจุบัน (.pdf)

เอกสารความรู้ ลำดับที่ 1/2558

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (.pdf)

เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 8/ปีงบประมาณ 2554 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.pdf)

 

 

เอกสารความรู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (.pdf

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.