ตราประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ตราประจำจังหวัดนนทบุรี

รูปหม้อน้ำลายวิจิตร หมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งยึดถือเป็นอาชีพ และมีชื่อเลียงมาช้านาน

จังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า "นบ"