สมาชิก: 3  •  กระทู้: 151  •  หัวข้อ: 151

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือราชการ

หนังสือราชการจังหวัดนนทบุรี

151 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย como
ใน รายงานผลการดำเนินการของฝ...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2014, 04:15:59 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

หนังสือราชการจังหวัดนนทบุรี - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง โดย como (หนังสือราชการ)
พฤศจิกายน 10, 2014, 04:15:59 PM
ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย como (หนังสือราชการ)
พฤศจิกายน 10, 2014, 03:02:07 PM
ประเด็นเรื่องสำคัญตามมติ คสช. และข้อสั่งการของ หน.คณะ คสช. ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 7 กันยายน 2557 โดย como (หนังสือราชการ)
พฤศจิกายน 10, 2014, 11:09:47 AM
แนวการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย como (หนังสือราชการ)
ตุลาคม 30, 2014, 10:32:23 AM
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดย como (หนังสือราชการ)
ตุลาคม 28, 2014, 10:25:49 AM
แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดย como (หนังสือราชการ)
ตุลาคม 15, 2014, 09:19:51 AM
การบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 58 โดย como (หนังสือราชการ)
ตุลาคม 14, 2014, 03:08:58 PM
มติคณะกรรมการร่วมภารรัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2557 โดย como (หนังสือราชการ)
ตุลาคม 10, 2014, 09:56:13 AM
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 โดย como (หนังสือราชการ)
กันยายน 26, 2014, 10:24:43 AM
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดนนทบุรี โดย como (หนังสือราชการ)
กันยายน 26, 2014, 10:17:03 AM

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 45 (มิถุนายน 11, 2014, 08:25:21 PM)