ป้ายกิจกรรม
16 สิงหาคม 2558 กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
     
12 สิงหาคม 2558 พิธีรับมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
     
26 กรกฎาคม 2558 พิธีซ้อมใหญ่การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Bike for Mom) ผลการซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     
17 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (BIKE FOR MOM) จังหวัดนนทบุรี
     
2 กรกฎาคม 2558 ตรวจเส้นทางจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๒๗.๒ กิโลเมตร
ผู้ว่าราชการจังหวัด และรอง ผวจ.นบ. พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
บรรยากาศการลงทะเบียนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
จัดทำโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2580-0705-6 ต่อ 14126