คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
Google
 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนนทบุรีสู่ประชาคมอาเซียน
 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดนนทบุุรี
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สรุปผลการสัมมนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ
 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี
 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีตามแนวทางที่ คสช.กำหนด
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งรอง.ผวจ.จว.สระบุรี
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสือาคารศูนย์กิฬา
 สอบราคาปรับปรุงต่อเเติม อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถ ของ อบจ.นบ.เพื่อใช้เป็นอาคาร สนง. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบบุรี ครั้งที่ 2
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ นบ.(E) 9/2557
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างดำเนินโครงการยกระดับศูนย์ดำรงธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านสถานที่และการให้บริการจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีพิเศษ
 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานค้านรักษาความปลอดภัย ประจจำปี 2558
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ปูกระเบื้อง อาคารหอประชุม
 สอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และยนาม
 สอบราคาซ้ือเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ป่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวน 32 รายการ
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังกันแดดด้านนอกอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th