คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
12 สิงหาคม 2557

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) จุดเทียนชัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี
Google
 
 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สรุปผลการสัมมนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ
 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี
 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีตามแนวทางที่ คสช.กำหนด
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สำรวจความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
 ประกาศราคาแนะนำ ปุ๋ยและยา จังหวัดนนทบุรี ปี 2557
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 3 คัน
 ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารสดอาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบับโรคทรวงอก
 สอบราคาซ้ือเครื่องเอ็กสเรย์เคลื่อนที่ชนิดชับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 กิโลวัตต์(MOBILE X-RAY WITH MOTOR DRIVE) จำนวน 3 เครื่อง
 ประกวดราคาซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการคุ้มครอง
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 14 เส้นทาง (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57ถึง 30 ก.ย.58)
 แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบางโสน หมู่ที่ 5 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ พร้อมยกระดับถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดคงคา หมู่ที่ 3,14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียน ชาย-หญิง ขนาด 10 ที่นั่ง โรงเรียนเต็มรักศีกษา ม.8 ต.บางคูลัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 1 หลัง
 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th